CON BƯỚM ĐẠI DIỆN CHO SỰ THAY ĐỔI VÀ BIẾN ĐỔI.

Con bướm có sức mạnh của chính mình, nó đại diện cho sự linh hoạt của trí tuệ và khả năng thay đổi khi cần thiết.

Con bướm đại diện cho chu kỳ không bao giờ kết thúc của cuộc sống. Khi một con sâu bướm mới lớn lên, nó đại diện cho hành trình học hỏi và đối phó với những trở ngại bên ngoài mà cuộc sống mang lại.

Khi nó phát triển về chiều dài, nó sẽ lột da để phát triển lớn hơn. Một biểu tượng buông bỏ cái tôi cũ và được đổi mới. Tham gia vào cuộc hành trình đến một cấp độ khác, phát triển mạnh mẽ hơn và trải qua giai đoạn tiếp theo của sự tồn tại. Mỗi chúng ta sẽ biến đổi qua nhiều giai đoạn trong cuộc đời.

Sẽ đến lúc sâu bướm sẵn sàng để biến đổi. Giống như một con sâu bướm, chúng ta sẽ củng cố những suy nghĩ, giá trị của mình, khi trí tuệ của chúng ta mở rộng đến một cấp độ khác. Nhu cầu tu dưỡng và biến đổi thành một người mới sẽ được định hình bên trong cái kén.

Giống như con sâu bướm nhiều chân phải từ bỏ những cái chân để phát triển đôi cánh. Thời gian một lần nữa sẽ trả lời, khi cái kén trưởng thành và mở ra để BẠN thành một thương hiệu MỚI.

} h6.entry-category.is-xsmall>a{display:none}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *