Tag Archives: Kiến thức

Tổng Quan Về Biểu Bì Da – Le Forte Series

Bề mặt da – những gì mà chúng ta có thể quan sát được thực ra chỉ là một phần của da người mà thôi. Ẩn sâu bên dưới da là cả một hệ thống cực kỳ phức tạp và thú vị. Hãy cùng Le Forte tìm hiểu về lớp đầu tiên của da – lớp Biểu Bì