Category Archives: Uncategorized

CON BƯỚM ĐẠI DIỆN CHO SỰ THAY ĐỔI VÀ BIẾN ĐỔI.

Con bướm có sức mạnh của chính mình, nó đại diện cho sự linh hoạt của trí tuệ và khả năng thay đổi khi cần thiết. Con bướm đại diện cho chu kỳ không bao giờ kết thúc của cuộc sống. Khi một con sâu bướm mới lớn lên, nó đại diện cho hành trình […]